Asociația "RESPECTUL SEMENILOR" a fost fondată în Iunie 2013 la inițiativă lui Gheorghe Caluian. Aceasta este o organizație neguvernamentală umanitară și de caritate, necondiționată politic, etnic, rasial sau religios, cu scop nepatrimonial, de ajutorare a persoanelor cu dizabilități de ordin fizic, psihic sau social și a altor categorii de persoane aflate în dificultate, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, prin voința de asociere a membrilor semnatari.

Asociația are ca scop identificarea și ajutorarea copiilor cu probleme de sănătate și a celor cu malformații, copiilor străzii, identificarea și sprijinirea copiilor maltratați de părinti sau a celor abuzați fizic și/sau psihic, recuperarea copiilor neadaptați și a celor cu dizabilităti, a bătrănilor neajutorați; integrarea acestora în standardele unei societăti civilizate, precum și ajutorarea familiilor nevoiașe, a bătrănilor și a altor persoane care necesită ajutor.

Consiliul directoral a hotărât, în baza punctului nr. 1 din statutului Asociației, infintarea unui centru de cazare, cu posibilitatea asigurării hranei și a condițiilor necesare pentru vârstnici și ,în dezvoltare, pentru copii și persoanele afectate de violentă domestică.

De la oameni, prin oameni, pentru oameni.