Raport Activitate

2017

Intocmirea documentelor pentru obtinerea realizarilor urmatoarelor obiective:

 1. Documentatia si realizarea putului forat (cost aproximativ 100.000 ron). Acest cost include urmatoarele:
  • intocmire acte
  • avize
  • realizare put ( la aproximativ 200 m )
  • bazinele de acumulare pentru apa
  • aviz de functionare
 2. Documentarea si realizarea a 2 fose septice cu mini statii de epurare la capacitatea necesara pentru 300 persoane( costuri aproximative 30-50.000 ron).
 3. Documentatia si montarea a unei turbine eoliene in vederea obtinerii curentului electic propriu.

Toate aceste obiective conduc la realizarea utilitatiilor in regim propriu.Scopul este pe termen lung , costurile de intretinere sa fie reduse.

Dupa indeplinirea acestor obiective se realizeaza demersurile necesare pentru OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE : ,, Centrul multifunctional "-batari,copii,violenta domestica si cantina sociala in baza statutului asociatiei.2016

A fost realizata ridicarea tipografica la teren.

S-a mai achizitionat o suprafata de 4075 m2 , fiind un total de 9800 m2.

S-a imprejmuit suprafata de teren ( 800 m gard plasa si stalpi beton ).

S-a incheiat cu firma de proiectare S.C KM PROIECT S.R.L. un contract ( numarul 84/16.05.2016) privind realizarea documentatelor arhitecturale si a avizelor in vederea obtinerii autorizatiei de constructie ( regim de inaltime Demisol +Parter+Etaj 1+Mansarda), avand o suprafata in desfasurare aproximativ de 4800 mp.

In data de s-a desfasurat campania ,, Planteaza un pom" , plantandu-se 135 pomi fructiferi.

S-a facut documentatia tehnica in vederea realizarii unui put forat cu adancimea de aproximativ 200 m (urmarind realizarea utilitatilor in regim propriu).

S-a intocmit realizat documentatia in vederea realizarii PUZ (introducerea intravilan a terenului).La momentul de fata s-a eliberat dispozitia finala de la mediu avand numarul 148/05.01.2017.

S-a amanajat drumul de acces individual avand lungimea de 330 m liniari si latimea de 5 m folosindu-se 11 camioane de 30 tone de piatra ,, cap de miel " si 7 camioane de 30 tone de piatra 0.30 mm.La realizarea drumului s-au folosit toate utilijele corespunzatoare de la firma ROBMATRI 2011 in baza contractului incheiat intre parti.

Cu aceeasi firma s-a realizat scurgerea de apa.2015

- septembrie

A fost realizat studiul GEOTEHNIC:

Construcție adăpost multifuncțional,Anexe și împrejmuiri T.66,P.853/112.

Locaţia parcelei poate fi vizualizată pe Google Maps accesând linkul :PARCELA 853/112

In prezent se fac demersurile obtinerii Certificatului de Urbanism cu toate avizele necesare in vederea continuari proiectului.

- iulie

Asociaţia Respectul Semenilor a încheiat cu succes primul pas din proiectul realizării Centrului de Cazare pentru bătrâni,copii, şi violenţă domestică.

Pasul a constat în achiziţionarea terenului cu o suprafaţă totală de 4600m²(în localitatea Galaţi,com.Vânători,sat Costi) identificat în Tarlaua 66 parcelă 853/102 loturile 8-9,loturi cu o lungime de 115 şi 30 metri lăţime.

Asociaţia Respectul Semenilor mulţumeşte din inima celor care s-au implicat şi au susţinut Campania de strângere de fonduri pentru a ajunge în acest stagiu al proiectului.

Urmează realizarea punctului 2,care se va desfăşura prin efectuarea studiului GEO a solului.

Punctul 3 constă în depunerea unui dosar către Fondurile Europene în vederea construirii spaţiului de locuit pentru beneficiarii proiectului, cu toate dotările necesare.

După realizarea proiectului anunţăm Campania ,,Plantează un pom”.Cei interesaţi de această campanile pot lua legătură cu reperezentatii asociaţiei prin intermediul pagini de contact sau a paginii noastre de Facebook.

Dorim şi în continuare să ne susţineţi acţiunile noastre,ale asociaţiei,în aceeaşi bună desfăşurare ,de conştientizare şi de implicare în donarea / direcţionarea celor 2 % sau a celor 20% din impozitul pe profit pentru persoanele juridice.

Asociaţia va mulţumeşte pentru tot efortul depus celor implicaţi şi asigura o bună colaborare între părţi asigurând transparenţă totală în verificarea cheltuielilor ONG-ului.2013 - 2014

Strangere de fonduri

De la oameni, prin oameni, pentru oameni.