Asociaţia "Respectul Semenilor"


Memoriu justificativ


Privind înființarea, finanțarea și funcționarea centrului de cazare, cu posibilitatea asigurării hranei și a condițiilor necesare pentru vârstnici, copii, tineri, bătrâni abandonați și pentru persoanele afectate de violentă domestica.

1. Înființare


Ideea înființării unui centru de cazare, cu posibilitatea asigurării hranei și a condițiilor necesare pentru vârstnici, pentru copii, tineri și bătrâni abandonați, pentru persoanele afectate de violentă domestică a apărut și s-a dezvoltat în decursul celor aproape 20 de ani de activitate a domnului Caluian Gheorghe.

Prin misiunea căreia i s-a dedicat a luat la cunoștință de multe ori de problemele oamenilor, în special ale celor mai în vârstă sau ale copiilor. De fiecare dată i-a ajutat cum a putut mai bine dar de fiecare dată și-a propus să creeze un spațiu moral și spiritual în care ajutorul față de acești oameni nevoiași să fie oferit in mod profesionist, organizat, și cu mult suflet de toți cei care gândesc la fel că el. Împărtășind ideea sa și altor semeni cu suflet mare, a fost încurajat să o pună în aplicare. Astfel a luat ființă Asociația "Respectul Semenilor" având drept obiectiv principal înființarea unui centru de cazare cu posibilitatea asigurării hranei și a condițiilor necesare pentru vârstnici, copii, tineri și nu în ultimul rând pentru persoanele afectate de violență domestică. Asociația ,înființată prin încheierea nr.824/2013 din 13.05.2013 a Judecătoriei Galați, este din punct de vedere juridic un ONG având ca fondatori un grup de 3 familii și foarte mulți simpatizanți.

2. Finanțare


Pentru a duce la bun sfârșit o astfel de inițiativă este nevoie de un suport material considerabil din partea semenilor noștri cât și autorităților locale și centrale. Obiectivele asociației au fost împarțite în etape bine gestionate și organizate pentru desfășurarea acestui obiectiv.

Ideea urmează să se concretizeze prin obținerea unui teren liber într-o zonă urbană slab dezvoltată, fără altă utilitate municipală, prin strângerea de fonduri financiare din donații și din organizarea unor evenimente, pentru începerea amenajărilor și primei părți a ansamblului precum și prin accesarea de fonduri europene, prin Măsură 3.2 din Programul Operațional Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea și Echiparea Infrastructurii Serviciilor Sociale 2014 - 2020.

După ajungerea la un stadiu funcțional al ansamblului, el va fi deschis bătrânilor, copiilor și altor persoane cu nevoi din comunitatea noastră. În acel moment finanțarea funcționării și dezvoltării ulterioare se va baza și pe cotizațiile beneficiarilor acolo unde este posibil.

3. Funcționarea


Asociația are în vedere, în funcție de finanțările accesate din fondurile europene și donații, construirea a unui ansamblu de spații de cazare cu toate cele necesare întreținerii persoanelor în cele mai optime condiții de trăi necesare pentru 120 de persoane și va include și spații de servire și agrement deschise atât beneficiarilor centrului cât și tuturor celor din comunitate. De asemenea zonă în asamblu ei va câștiga în prestanța și peisagistică prin amenajarea părții neconstruibile a unui parc natural menit să sensibilizeze asupra rolului important al mediului înconjurător în viață noastră. Centru va stabili și va întreține relații apropiate cu toate instituțiile locale (primărie, inspectorat școlar, casă de pensii și spitale, etc.) pentru binele beneficiarilor săi, oferindu-le tot sprijinul necesar în raport cu acestea. În domeniul activităților sale centrul va avea nevoie de un număr de salariați care vor fi atent selecționați din rândul comunității. Acest document reprezintă doar o succintă prezentare a principalelor domenii ale proiectului Asociația "Respectul Semenilor".

De la oameni, prin oameni, pentru oameni.